Tukipalvelut

Kotona selviytymisen tueksi on mahdollista saada erilaisia tukipalveluja. Kunnan tuottamia tukipalveluja ovat ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu ja yksityisten palveluntuottajien siivous-, pyykki- ja kauppapalvelu.
Sosiaalihuoltolain(17§) mukaisena sosiaalipalveluna myönnettävä ateriapalvelu sisältää kotiin kuljetetun aterian tai aterioinnin eri palvelupisteessä.