Palveluohjaus

Palveluohjauksen tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään, koota keskitetysti yhteen tiedot asiakkaalle kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muusta sosiaaliturvasta sekä neuvoa ja ohjata asiakasta palvelujen käytössä.
Palveluohjaukseen sisältyy myös asiakkaan palvelutarpeen arviointi.

Ei-kiireellisissä tilanteissa palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja kiireellisissä tilanteissa viipymättä. Yhteyttä voivat ottaa henkilö itse, omaiset, viranomaiset tai naapurit.

Palveluohjaaja neuvoo uusia asiakkaita julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden palveluista. Kotikäynneillä kartoitetaan asiakkaan palvelutarve ja autetaan hakemusten täyttämisessä.

Palveluohjaaja kartoittaa kotihoidon ja tukipalveluiden tarpeen.

 

 • Mari Kuningas
 • palveluesimies
 • 050 079 0034
 • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
 • Palvelutarpeenarviointi, kotihoidon tukipalvelut, omaishoito
 • Perusturvatoimiala
 • Hyvinvointia edistävät palvelu

 

 • Jenni Jokelainen
 • palveluohjaaja
 • 050 521 9893
 • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
 • Palvelutarpeenarviointi, kotihoidon tukipalvelut, palveluseteli
 • Perusturvatoimiala
 • Hyvinvointia edistävät palvelu