Kuntouttavat palvelut

Liikuntakyvyn heikkous on toiseksi suurin selittävä tekijä tehostettuun tai palveluasumiseen siirtymisessä. Liikkumiskyvyn ongelmat ovat syynä yli puolella säännöllisen kotihoidon piiriin tulevista asiakkaista.

Merkittävää heikkenemistä lihasvoimassa alkaa tapahtua yli 50-vuotiaana. Iäkkäällä voimat voivat heiketä hiljalleen tai äkillisesti. Kaksi kolmesta kaatuneesta sanoo, että kaatuminen olisi voitu neuvonnalla ennalta ehkäistä. 10 päivää tai yli kestävä vuodelepo on iäkkäälle vaarallista – lihasmassa hupenee.

Kuntouttavan lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan yhtenä tavoitteena on toimintakykyvajauksen poistaminen, lievittäminen tai sen kanssa selviytyminen. Kuntoutuminen vaatii asiakkaan sitoutumista hänelle asetettuun tavoitteeseen. Tärkeitä tavoitteen saavuttamisessa ovat myös asiakkaan läheiset sekä muut hänen hoitoonsa osallistuvat.

 • Merja Mäkinen
 • palveluesimies, kotiutushoitaja
 • 050 5091 312
 • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
 • Perusturvatoimiala
 • Hyvinvointia edistävät palvelu
 • Hanna Lilja
 • sairaanhoitaja
 • 050 5091 081
 • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
 • Perusturvatoimiala
 • Kuntouttavat palvelut

Kuntotuulian omavalvontasuunnitelma 2020