Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on turvata ihmisen arkielämää elämänkaaren eri vaiheissa ja tilanteissa asiakaslähtöisyyttä kunnioittaen.  Kotihoidossa korostetaan ylläpitävää ja ennaltaehkäisevää toimintakykyä edistävää toimintaa. Kotihoito kattaa kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja tukipalvelut.

Kotihoito voi olla tilapäistä esim. perheille ja sairaalasta kotiutuville tai säännöllistä päivittäin tai viikoittain annettavaa apua vanhuksille pitkäaikaissairaille tai vammaisille.

Mikäli avun tarve on säännöllistä ja jatkuvaa, tehdään asiakkaalle hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaan omaisten ja hoitoon ja huolenpitoon osallistuvien työntekijöiden yhteistyönä.  Kotihoidon palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä palveluohjaajaan, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin.

Säännöllisen kotihoidon maksut määräytyvät sen mukaan, miten paljon asiakas tarvitsee palvelua.

 

Omavalvontasuunnitelma 2021

 

Kotihoidon päivystysnumero: 050 5976 538

 

 • Jenni Jokelainen
 • palveluohjaaja
 • 050 521 9893
 • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
 • Palvelutarpeenarviointi, kotihoidon tukipalvelut, palveluseteli
 • Perusturvatoimiala
 • Hyvinvointia edistävät palvelu
 • Mari Kuningas
 • palveluesimies
 • 050 079 0034
 • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
 • Palvelutarpeenarviointi, kotihoidon tukipalvelut, omaishoito
 • Perusturvatoimiala
 • Hyvinvointia edistävät palvelu
 • Niina Päärnä
 • palveluesimies
 • 050 302 8663
 • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
 • kotihoidon henkilöstöasiat
 • Perusturvatoimiala
 • Kotihoitopalvelut