Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtäviä ohjaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992).
Hänen tehtävänään on avustaa ja ohjata potilasta, omaisia sekä henkilökuntaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
Potilasasiamies toimii potilaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Hän neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen tekemisessä, potilasvahinkoasioiden käsittelemisessä sekä vahingonkorvausasioissa.

Lomakkeet

Lääkkeiden aiheuttamista sairauksista voi hakea korvausta lääketeollisuuden omistamalta Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovauutusyhtiöltä www.laakevahinko.fi.

Yhteyshenkilösi

  • Katja Laakso
  • sosiaalipalvelun ohjaaja, potilasasiamies
  • 050 5688 480
  • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
  • taloudellisen tuen asioissa sukunimen alkukirjaimet N-Ö
  • Perusturvatoimiala
  • Perussosiaalityö/aik