Perheneuvola

Perheneuvolassa tarjoamme ohjausta, neuvontaa, tutkimuksia ja sovittelua ja mietimme yhdessä perheen kanssa ratkaisuja ongelmiin. Tarvittaessa teemme yhteistyötä koulun, päiväkodin, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa, aina perheen luvalla.

Ota yhteyttä perheneuvolaan, kun

 • olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, kehityksestä, mielialasta tai tunne-elämästä
 • lapsen asiat huolestuttavat kotona, päivähoidossa tai koulussa
 • kotona on jatkuvia riitoja
 • haluat tukea vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen
 • perheessä on kohdattu menetyksiä tai isoja muutoksia
 • vanhemmat harkitsevat eroa tai perheessä tarvitaan apua erosta selviämiseen

Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Hattulan kunnassa perheneuvolatyöskentelystä vastaa psykologi, sosiaalityöntekijä ja tarvittaessa lastenpsykiatri.

 

 • Tiina Kautiala
 • sosiaalityöntekijä
 • 050 3202 073
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Perusturvatoimiala
 • Perussosiaalityö/lapsip

 

Pari- ja perheterapiaa saatavilla Hattulassa

Pari- ja perheterapeuttista keskusteluapua on saatavilla Hattulassa sosiaalitoimiston tiloissa. Keskustelemaan voi tulla yksin tai parina. Käyntikerrat pyritään järjestämään tarpeen mukaan joko viikoittain tai harvemmin niin monta kertaa kuin on tarkoituksenmukaista.

 

Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta. Perhepsykoterapeutti Markku Kautiainen on tavattavissa kunnanvirastolla sosiaalitoimiston tiloissa, osoitteessa Pappilanniementie 9, 4. krs. Palvelua tarjotaan keskiviikkoisin.

 

Tiedustelut ja ajanvaraus arkisin perhepsykoterapeutti Markku Kautiaiselta

044-9834888

markku.kautiainen@pp.inet.fi