Varhainen tuki

Vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön havainnot lapsen kasvusta ja kehityksestä ovat  päivähoidon tukitoimien lähtökohtana. Tukitoimet päivähoitopaikassa aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu. Tukitoimista ja jatkomenettelystä sovitaan yhdessä vanhempien kanssa.

Varhaisen tuen tukitoimet pohjautuvat Hattulan kunnan päivähoidon arvoihin ja varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU). Tuki järjetetään päivähoitoryhmässä, lähipäiväkodissa ja perhepäivähoidossa tukemalla lapsen toimintaa ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa. Lähtökohtana on luoda turvallinen vuorovaikutus- ja oppimisympäristö, joka huomioi lapsen omat oppimisen mahdollisuudet ja vahvuudet.

Yhteistyössä vanhempien kanssa lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma jota arvioidaan säännöllisesti. Päivähoidon, esiopetuksen ja koulun alkaessa sekä hoitopaikan vaihtuessa tuen jatkuvuudesta huolehditaan.

Päivähoitoryhmän ryhmäkoon pienentäminen ja henkilöstön lisääminen ovat mahdollisia tukimuotoja. Lapsen päivähoitoon voidaan tarvittaessa liittää ulkopuolisia tukipalveluja, esim. puheterapiaa, toimintaterapiaa, fysioterapiaa ja kuntoutusohjausta. Tavoitteena on tukipalvelujen liittäminen luontevaksi osaksi lapsen arkipäivää.
Päiväkoti Tiitiäisessä toimii integroitu erityisryhmä, jossa osa hoitopaikoista on varattu erityistä tukea tarvitseville lapsille.

Varhainen tuki ja esiopetus

Esiopetusvuoden aikana lapsen kasvusta ja kehityksestä keskustellaan vanhempien kanssa useaan otteeseen. Yhdessä esiopetusikäisen ja vanhempien kanssa laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma.

Jos kouluvalmiuteen liittyvät asiat mietityttävät, kannattaa asia ottaa puheeksi oman esiopetusryhmän aikuisten kanssa. Yhdessä mietitään mikä olisi lapselle sopivin tuki päivähoidon arjessa. Esiopetusvuonna huomiota kiinnitetään oikean koulumuodon löytymiseen. Vanhempien päätöksen tukena voi olla kouluvalmiustutkimus.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja on osa päivähoitohenkilöstöä, joka tekee moniammatillista yhteistyötä lapsen vanhempien, päivähoidon henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen (neuvola, perhetyö, terapiat, kuntoutusohjaus, koulut) kanssa. Kiertävä erityislastentarhanopettaja käy kaikissa päivähoitopaikoissa Hattulan kunnan alueella. Päivähoitopaikat informoivat käyntipäivistä vanhempia. Lapsiryhmän ohjaaminen tai henkilöstön konsultointi ovat tukimuotoja tarvittaessa.

Varhaisen tuen ohjaaja

Varhaisen tuen ohjaaja työskentelee kunnassa lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Varhainen tuki on lapsen varhaisvuosina tapahtuvaa tukemista sekä mahdollisimman varhain käynnistyviä tukitoimia. Varhaisella tuella pyritään ehkäisemään, tuunistamaan ja helpottamaan lasten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain. Varhaisen tuen ohjaaja toimii muun muassa erilaisten lapsi – vanhempiryhmien sekä avoimen varhaiskasvatuksen ohjaajana. Varhaisen tuen ohjaaja on mukana myös vanhemmuuden tukemiseen ja lasten hyvinvointiin tähtäävien tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Varhaisen tuen ohjaaja tekee moniammatillista yhteistyötä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön toimintaa tuetaan arjen vuorovaikutustilanteissa, vanhempien kohtaamisessa ja kasvatuskumppanuuden kannattelussa.

Varhaisen tuen ohjaajaan voi olla yhteydessä, kun varhaiskasvattajilla herää huoli lapsesta tai perheestä tai kun kasvattajat kaipaavat tukea ja ohjausta varhaiskasvatuksen arjen tilanteisiin. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä varhaisen tuen ohjaajaan kaivatessaan keskusteluapua, tukea ja kannustusta vanhemmuuden tehtävässään.

 • Anne Rajahalme
 • varhaisen tuen ohjaaja
 • 050 302 4470
 • Parolantie 53, 13720 Parola
 • Sivistysyksikkö
 • Avoin varhaiskasvatus
 • Arja Löytynoja
 • Kiertävä erityislastentarhan opettaja
 • 050 572 0348
 • Pappilanniementie 9A, 13880 Hattula
 • Sivistysyksikkö
 • Varhaiserityiskasvatus