Lasten yksityisen hoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen päivähoitopaikkana on kunnan hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja.

Hoidon tuottajana voi olla:
– yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitokoti tai leikkikoulu,
– yksityinen perhepäivähoitaja tai
– perheessä työsuhteessa oleva hoitaja

Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että päivähoitomaksuista.

Kunta tukee yksityistä päivähoitoa maksamalla palveluntuottajalle yksityisen hoidon tukea sekä kuntalisää. Myös palkatessaan lapsilleen kotiin hoitajan vanhemmat voivat saada yksityisen hoidon tukea. Tällöin perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa.

Päivähoitolain 28 §:n mukainen ilmoitus yksityisestä lasten perhepäivähoidosta, on tehtävä kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta, oman alueen perhepäivähoidon ohjaajalle.

Ilmoitus yksityisen perhepäivähoidon tarjoajaksi

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä Hattulassa 1.8.2016 alkaen

Yksityisen hoidon tukea ja sen yhteydessä maksettavaa kuntalisää haetaan KELA:n kautta. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän edellytyksenä on, että perheen kaikki varhaiskasvatusikäiset lapset hoidetaan yksityisessä päivähoidossa.

Tarkempaa tietoa yksityisen hoidon tuen määristä ja ehdoista löytyy osoitteesta kela.fi/yksityisen hoidon tuki.