Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on ohjattua, suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta, joka tapahtuu perhepäivähoitajan omassa kodissa. Lasten hoitoajat voivat sijoittua klo 06.00 ja 17.00 välille maanantaista perjantaihin.

Perhepäivähoidon toiminta-ajatus: perhepäivähoidossa kasvattaja mahdollistaa lapsen iloisen ja rikkaan oppimisen ja ihmisyyden polun olemalla lähellä lasta ja kannustamalla häntä myönteisin keinoin tavoittelemaan taitoja ja tietoja sekä tutkimaan mielenkiinnon kohteita elämässä.

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on myös perhepäivähoitajan toiminnan lähtökohtana lasten hoidossa, opetuksessa ja kasvatuksessa. Jokaiselle lapselle tehdään oma henkilökohtainen varhaiskasvatus-suunnitelma (VASU) yhdessä vanhempien kanssa. Se toimii koko lapsen hoidon ajan yhteisen vasukeskustelun pohjana. Vanhempien ja perhepäivähoitajan yhteistyö tapahtuu kasvatuskumppanuuden hengessä.

Lapsella on kiireetöntä aikaa hänelle ominaisten toimintojen tekemiseen ja oppimiseen pienessä lapsiryhmässä. Kotiruoka, runsas ulkoilu ja syli, yksilöllinen perushoito, pieni ryhmä ja kodinomainen tapa toimia ovat perhepäivähoidon kivijalkoja.

Perhepäivähoitajan ollessa poissa työstä lasten varahoito tapahtuu päiväkodeissa.

Supistetun päivähoidon aikoina myös perhepäivähoidon varahoito tapahtuu avoinna olevissa päiväkotiyksiköissä.

Hoitopaikan hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen varhaiskasvatushakemus.

Sähköiseen eAsiointiin

Ilmoitus yksityisen perhepäivähoidon tarjoajaksi

  • Erja Tammi
  • Varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
  • 050 386 3129
  • Merventie 10, 13720 Parola
  • Sivistysyksikkö
  • Marjahattu