Päiväkoti Tuulimylly

Päiväkoti Tuulimylly aloitti toimintansa syyskuussa 2011 keskellä Lepaan kulttuurihistoriallista maisemaa Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön tiloissa.  Päiväkotia perustettaessa keskeiseksi arvoksi ja toimintaperiaatteeksi valittiin kestävä kehitys.

Päiväkodin varhaiskasvatuksessa toteutetaan monipuolista kestävää kehitystä päivittäin huomioiden kestävän kehityksen kaikki neljä eri ulottuvuutta; ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Päiväkoti sai tunnustukseksi toiminnastaan 2014 Hämeenlinnan kaupungin ympäristökilpailun kunniamaininnan.

Pienryhmät hyödyntävät monipuolisesti päiväkodin sisätiloja, turvallisa piha-aluetta ja ympäröivää monipuolista luontoa. Toimintakauden aikana lapsille tulevat tutuiksi mm. opiston upea puutarha-alue, lähiseudun metsäpaikat, HAMK:n  liikuntasali sekä Lepaan koulu ja luistelukenttä.

Päiväkoti Tuulimyllyn lasten kasvimaa

”Kestävä kehitys on varhaiskasvatuksessa päivittäisiä pieniä tekoja, ajattelun ja taitojen kasvamista, lapsen kuulemista, oppimisympäristön laajentamista ja silloin tällöin myös yhteisiä tapahtumia ja tempauksia kestävän kehityksen teemojen ylläpitämiseksi ja ajattelun haastamiseksi. Kestävän kehityksen kasvatukseen kuuluu oleellisena osana myös avoimuus ja aito vuoropuhelu niin lasten kuin aikuisten kesken”. (Pieniä Puroja, Parikka-Nihti, 2011)

Ryhmien numerot ovat: 050 344 1835 ja  050 561 9818

 • Sari Sahlman
 • varhaiskasvatuksen palveluesimies, asiakkuudet ja pedagogiikka; IP koordinaattori
 • 050 5768 904
 • Merventie 10, 13720 Parola
 • Sivistysyksikkö
 • Sanna Lampainen
 • vastaava palveluesimies, henkilöstöhallinto
 • 050 3463 097
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Sivistysyksikkö
 • Pappilanniemen pk, Tuulimylly