Päiväkoti Tiitiäinen/Viiriäinen

Viiriäisen päiväkodissa on kahdeksan päiväkotiryhmää ja yksi perhepäivähoidon varahoitoryhmä. Päiväkodissa toteutetaan pienryhmäpedagogiikkaa, jossa lapset jaetaan pienryhmiin pääsääntöisesti joko iän tai kehitystarpeen mukaan. Yksi kasvattaja vuorollaan vastaa ja ohjaa yhtä pienryhmää. Pienryhmäpedagogiikka tukee jokaista lasta yksilöllisesti sekä lasten ja kasvattajan välisiä vuorovaikutussuhteita.

Kasvatuskumppanuus ja avoin yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeä arvo ja tavoitteemme, joka luo pohjaa lapsen hyvälle arjelle ja hyvinvoinnille. Kasvatuskumppanuuden neljä periaatetta ohjaa työtämme lapsen parhaaksi: Kuuntelu, kunnioitus, luottamus ja dialogi.

Toiminta-ajatuksemme on:

Päiväkoti Tiitiäisessä/Viiriäisessä pidämme tärkeimpänä lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toimivalla yhteistyöllä henkilöstö mahdollistaa sen, että

* lapsi kasvaa ja kehittyy turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä, joka houkuttelee leikkimään, liikkumaan, tutkimaan ja ilmaisemaan
* lapsi toimii pienryhmässä, jossa hän tulee kuulluksi ja nähdykyksi
* lapsen kielen kehitystä tuetaan monipuolisesti
* lapsi saa tutustua luontoon ja lähiympäristöön
* lasta ympäröivät aikuiset – vanhemmat ja henkilöstö – toimivat kasvatuskumppaneina lapsen parhaaksi

Haitulat,  050 509 0331 ja Taaperot, 050 563 1308
alle 3 –vuotiaat

Viikarit, 050 509 0340, Hapsiaiset, 050 509 0330 ja Hurpulat, 050 344 1831
3-5- vuotiaat

Vekarat, 050 509 0339
5 –vuotiaat

Hippuset, 050 500 6911
Hippuset on 1-4 –vuotiaiden lasten ryhmä, jossa toimii myös perhepäivähoidon lasten varahoitoryhmä.

Hilperit,  (integroitu erityisryhmä) 050 509 0332
4-5- vuotiaat

 • Sari Sahlman
 • varhaiskasvatuksen palveluesimies, asiakkuudet ja pedagogiikka; IP koordinaattori
 • 050 5768 904
 • Merventie 10, 13720 Parola
 • Sivistysyksikkö
 • Terhi Hämäläinen
 • varhaiskasvatuksen palveluesimies, henkilöstöhallinto
 • 050 5091 297
 • Mierolantie 3, 13720  Parola
 • Sivistysyksikkö
 • Juteinikeskus, Tiitiäinen/Viiriäinen