Varhaiskasvatus

”Varhaiskasvatuksen perustana kasvatuskumppanuus” Skannattu Xerox-monitoimilaitteella0012

Lasten päivähoito ja esiopetus antavat turvallista ja monipuolista varhaiskasvatusta kaikille sitä tarvitseville lapsille perheiden tarpeiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen tarkoitus on tukea lapsen kehittymistä ja kasvamista terveeksi ja tasapainoiseksi yksilöksi.

Hattulan päivähoidossa on määritelty vanhempien, lasten ja henkilökunnan yhteistyönä päivähoi
don arvot. Arvot kiteytyvät neljään pääarvoon:
itsenäisyys, tasa-arvoisuus, yhteisöllisyys ja aktiivinen osallistuminen.  

Hattulan päivähoidon arvot

Kasvatuskumppanuus ja pienryhmätoiminta ovat Hattulan päivähoidon keskeisiä työtapoja. Kumppanuus alkaa tutustumisesta. Ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon käydään aloituskeskustelut lapsen kotona. Aloituskeskustelujen tavoitteena on edistää päivähoidon alkutaipaleen myönteistä sujumista sekä luoda pohja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalle ja kasvatuskumppanuudelle.
Pienryhmätoiminta tukee lapsen yksilöllisyyden huomioon ottamista ja lapsen sekä kasvattajan välistä ja lasten keskinäistä vuorovaikutusta. Pienryhmätoiminta vahvistaa lapsen äänen kuulumista, osallisuutta ja oppimista.

Varhaiskasvatussuunnitelma

 

Skannattu Xerox-monitoimilaitteella0016

Hattulassa on alle kouluikäisiä lapsia noin 800, joka on 9 % kunnan väestöstä. Alle kouluikäisistä lapsista 59 % eli noin 500 lasta on päivähoidossa.
Henkilökuntaa päivähoidossa on 120.

 

 

 

  • Jari Wihersaari
  • sivistysjohtaja
  • 050 574 5616
  • Myllytie 33, 13720 Parola
  • Sivistysyksikkö
  • Sivistystoimen hallinto