Henkilökunta

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduhat.fi

Opettajat:

Seppälä Marko, vt. apulaisrehtori
Haapalainen Jaana
Heikurinen Mirja
Henttonen Pekka
Juppo Markus
Kivi Mona
Myllymaa Esa
Mäenpää-Kapanen Pirjo
Mäki Pirjo
Pedersen Anu-Liisa
Rantalainen Soile
Ruuska Pirkko
Tyventö Irma

Kouluohjaajat:
Iltapäivätoiminta: 050 563 1361

Nyman Tuula
Rättyä Eija
Keränen Joel