Koulukuljetus

Huom!
Esi- ja perusopetuksen kuljetukset järjestetään 1.8.2017 alkaen Hämeenlinnan joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikössä. Kuljetuspäätökset tehdään edelleen sivistystoimistossa. Elokuun aikana kuljetuksen järjestämiseen liittyvät sekä poissaolot/muutokset ilmoitetaan Wilman kautta tai sähköpostilla Tuula Ijäs-Räikköselle. Syyskuun alusta alkaen ilmoitukset suoraan Hmeenlinna joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikköön, yhteyshenkilö ilmoitetaan myöhemmin.

Tiedote kyydeistä 10.8.2017 alkaen

Tiedote koulukuljetuksista lv. 2017-2018

*****

Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain (32 §) sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Silloin kun vanhemmat valitsevat esiopetusikäiselle lapselle vain lainmukaisen maksuttoman esiopetuksen ilman päivähoitoa, lapsella on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljetusavustukseen. Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Kuljetusten myöntämisen perusteet

– Koulumatkan pituus
– Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus
– Koulumatkan vaarallisuus

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä (vuorolinja-autoja), johon oppilaat saavat bussikortit. Muita kuljetusmuotoja, tilauslinja-autoja ja takseja, käytetään täydentämään julkista liikennettä tai erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden vuoksi. Esiopetusoppilaiden kuljetusmuoto valitaan tapauskohtaisesti.

Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta koulumatkakustannusten korvausta/saattoavustusta, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta. Korvaus on korkeintaan KELA:n korvauksen suuruinen.

 

Koulukuljetuksen tai korvauksen hakeminen

Hattulan kunnassa koulukuljetusta ei tarvitse erikseen hakea, mikäli koulumatka on yli 5 km. Koulukuljetusta tai korvausta tulee hakea siinä tapauksessa, että koulumatka on alle 5 km.  Kun on kyse koko lukuvuoden kestävästä kuljetuksesta tai korvauksesta, tulee hakemus jättää sivistystoimistoon huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli haetaan esim. terveydellisten syiden takia, hakemuksen mukana tulee toimittaa lääkärin, erikoislääkärin tai psykologin lausunto. Kuljetuspäätökset tehdään enintään lukuvuodeksi kerrallaan.

Koulukuljetusopas 2017 (päivitetty, hyväksytty sivistyslautakunnassa 16.5.2017 § 35)

Koulukuljetusoppaassa on tarkemmin määritelty miten kuljetukset järjestetään mm. koulu- ja vapaa-ajantapaturmissa sekä muissa määräaikaisissa kuljetuksissa..

Koulukuljetushakemus

Hämeenlinnan seudulla on otettu uusi Reittiopas käyttöön. Reittioppaasta löytyy myös Hattulan bussiliikenteen vuorot. Pääset Reittioppaaseen tästä. Kun kirjoitat lähtöpaikaksi esim. Parola, saat näkyviin kaikki bussireitit Hattulassa.

  • Tuula Ijäs-Räikkönen
  • toimistosihteeri
  • 050 509 0302
  • Myllytie 33, 13720 Parola
  • sivistyslautakunnan sihteeri, koulukuljetukset, nettisivut
  • Sivistysyksikkö
  • Sivistystoimen hallinto