Iltapäivätoiminta

 

Koululaisten iltapäivätoiminta 2017-2018

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa sekä osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan.

Hattulassa järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 3. – 9. luokkien erityisoppilaille.

Toiminnan järjestäminen

Hattulassa koululaisten iltapäivätoiminnan järjestää Hattulan kunta. Toimintaa järjestetään kaikilla alakouluilla; Juteinin koululla, Parolassa, Pekolassa, Nihattulassa ja Lepaalla.

IP Juteinin koulu 050 341 0673
IP Parola 050 563 1361
IP Pekola 050 575 3946
IP Nihattula 050 341 1159
IP Lepaa 050 341 6157

Iltapäivätoimintaa järjestetään kouluilla tai koulujen välittömässä läheisyydessä, jolloin lapsen tarvitsee kulkea vain oman koulupihan läpi päästäkseen iltapäivätoimintaan.

Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuoden (10.8.2017–2.6.2018) arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00 – 17.00. Iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina.

Iltapäivätoiminta

Kaikissa iltapäivätoimintaryhmissä noudatetaan Hattulan kunnan koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa mutta painotukset vaihtelevat ohjaajien vahvuuksien ja toimintapaikan mukaan. Iltapäivätoiminta pohjautuu perusopetuksen arvopohjaan, joita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Toiminnan sisältöinä ovat esimerkiksi liikunta, leikki, ulkoilu, pelit, retket, juhlat, kädentaidot, ilmaisutaito, musiikki, arkiaskareet, kestäväkehitys sekä erilaiset tiedolliset aihepiirit. Lasta autetaan tarvittaessa läksyjenteossa, mutta lopullinen vastuu lasten läksyjenteosta on lapsella ja vanhemmilla.

Vakuutus

Toiminnassa mukana oleva lapsi on vakuutettu järjestävän tahon puolelta ja sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksutonta. Lapsen on tultava iltapäivätoimintaryhmään suoraan koulusta, lyhintä reittiä käyttäen, jotta vakuutus korvaa mahdolliset vahingot.

Välipala

Iltapäivätoiminnassa tarjotaan lapselle välipala. Välipala sisältää vaihdellen esim. leipää, leikkelettä, juustoa, kasviksia, hedelmiä, kiisseliä, marjakeittoa ja jogurttia.

Maksut

Kunta perii toiminnan järjestäjänä lukuvuonna 2017–2018 toimintamaksuina 90/110/130 € kuussa.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Huoltaja voi hakea iltapäivätoiminnan maksun alentamista tai poistamista. Maksu voidaan alentaa tai poistaa seuraavasti: Huoltaja varaa keskusteluajan koulukuraattorille ja toimittaa kuraattorille tulotiedot. Tuloina otetaan huomioon palkkatulot sekä lapselle maksetut elatusmaksut. Sivistysjohtaja tekee päätöksen maksun alentamisesta tai poistamisesta kuraattorin tapaamisen jälkeen. Maksuhuojennuspäätös tehdään määräajaksi, enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Asiakasmaksujen puolitus tai perimättä jättäminen alkavat aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta, kun tarvittavat tositteet on toimitettu ja keskustelu kuraattorin kanssa käyty.

IP-maksuhuojennus_2017-2018

Hinnat: 1.8.2017 alkaen 

Koko kuukausi
3  h / 90,00 €
4 h / 110,00 €
 5 h / 130,00 €

Asiakasmaksut ovat perintäkelpoisia.

Maksumuutos tehdään seuraavan kuun alusta lähtien, ei kesken kuukautta.
Muutosilmoitus_irtisanoutuminen_lv.2017-2018

Maksut 1.8.2017 alkaen:

Lapsi osallistuu

toimintaan

Kuukausimaksu € Sairaana yli 10 päivää Sairaana koko kalenteri-
kuukauden
Poissa koko kalenteri-
kuukauden
3h/pv päivittäin 90 45 0 45
4 h/pv päivittäin 110 55 0 55
5h/pv päivittäin 130 65 0 65

Huoltajien vastuut

Huoltajien vastuulla on ilmoittaa lukujärjestysmuutoksista sekä lapsen poissaoloista iltapäivätoimintaan. Huoltaja ilmoittaa lapsen iltapäivätoiminnan lopettamisesta tai palvelutarpeen muutoksista Muutosilmoitus_irtisanoutuminen_lv.2017-2018 -lomakkeella vastaava kouluohjaajalle.

Huoltajat vastaavat siitä, että lapsella on riittävä ja säänmukainen vaatetus ja tarvittaessa sisäkengät tai tossut.

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Iltapäivätoimintaan vapaita paikkoja voi tiedustella vastaava kouluohjaajalta. Mikäli haet, täytä oheinen IP_Ilmoittautumislomake 2017-2018 ja palauta Hattulan sivistystoimistoon Myllytie 33, 13720 Parola.

 • Noora Hanhivaara
 • vastaava kouluohjaaja, asiakkuudet ja pedagogiikka
 • 050 911 1009
 • Merventie 10, 13720 Parola
 • Sivistysyksikkö
 • Johanna Keränen
 • koulukuraattori
 • 050 443 1845
 • Myllytie 33, 13720 Parola
 • Sivistysyksikkö
 • Juteinin koulu, Pekolan Koulu, Yhteiskoulu
 • Tiina Tuori
 • koulukuraattori
 • 050 463 9340
 • Koulutie 4 as 5, 13720 Parola
 • Sivistysyksikkö
 • Lepaan koulu, Nihattulan koulu, Parolan koulu, Parolan lukio