Perusopetus

Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille oppilaille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opetukseen ja näin turvata oppilaille
jatko-opintojen edellyttämät perusvalmiudet.

20151122_141012-1-300x225