Korkeakoulutus

Hattulan kunnan alueella toimivassa Hämeen20150814_135039_Pano
ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä ovat rakennettu ympäristö ja puutarhatalouden koulutusohjelmat.

HAMK on Kanta-Hämeen alueen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta niin nuorille kuin aikuisille kuudella eri koulutusalalla.

HAMKissa on n. 7 000 opiskelijaa, 700 henkilökunnan
jäsentä ja n. 30 koulutusohjelmaa. HAMKin rinnalla toimii 20150814_134707_Pano
Hämeen ammatti-instituutti, joka tarjoaa toisen asteen koulutusta.

Opetuksen lisäksi HAMKissa tehdään soveltavaa tutkimusta ja kehitysprojekteja yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tutkimus- ja kehitystoiminta on nivottu yhteen koulutuksen kanssa.