Hattula-verkko

Hattula-verkko on nuorisolain mukainen nuorten (7 – 29-vuotiaat) kanssa toimivien viranomaisten ja yhteistyötahojen toimijaverkosto, joka kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa.

Toimijaverkoston tapaamisten tarkoituksena on:

  • koota tietoa lasten ja nuorten kasvu –ja elinoloista ja arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Lasten ja nuorten Neuvosto)
  • edistää erityisesti nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista
  • suunnitella ja toteuttaa yhteisiä toimintakäytänteitä palveluihin ohjautumisessa tai palvelusta toiseen siirryttäessä, esim. päihdepolut edistää palveluiden järjestämiseen liittyvää tietojen vaihtoa yhteisillä menettelytavoilla
  • tarttua ajankohtaisiin lapsia, nuoria, nuoria aikuisia ja perheitä koskeviin asioihin

Konkreettisia Hattula-verkon aikaansaannoksia ovat mm. Vanhemmuuden tukipuut-toimintaohjelma peruskouluikäisille ja heidän vanhemmilleen, sekä monialainen päihdepuuttumismalli. Hattula-verkko oli mukana työstämässä Hattulan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Hattula-verkon puheenjohtajana toimii Jussi Korhonen.

Hattula-verkon muistio
Vanhemmuuden tukipuut (päivitetty 2013-2014)
Päihdepuuttumismalli
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

  • Joonas Heikkilä
  • nuorisotyöntekijä
  • 050 590 0018
  • Sivistystoimiala
  • Nuorisotyö