Oppilaspaikan hakeminen

Hattulan kunta muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.9.2018 § 55 päättänyt oppilaaksiottamisen periaatteet 1.1.2019 alkaen.

Perusopetuksen oppilaaksiottamisen periaatteet

Oppilaspaikkaa haetaan täyttämällä ja tulostamalla oheinen lomake, oppilaspaikan hakeminen, joka palautetaan sivistystoimistoon, Myllytie 33, 13720 Parola.

Koulun aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin

Mikäli huoltajat haluavat siirtää koulun aloitusta vuotta aiempaan tai vuotta säädettyä myöhempään, on siitä täytettävä hakemus, ja toimitettava se sivistystoimistoon. Hakemuksen liitteenä tulee olla psykologin lausunto.

Pidennettyä oppivelvollisuutta haettaessa tulee toimittaa hakemus sivistystoimistoon, mukaan lääkärinlausunto.

Oppilas muuttaa

Mikäli oppilas muuttaa kunnan sisällä tai toiselle paikkakunnalle, tulee siitä ajoissa ilmoittaa luokanvalvojalle tai sivistystoimistoon.

Toiseen kuntaan muuttavan oppilaan oikeus käydä Hattulassa koulua katsotaan tapauskohtaisesti.

  • Tuula Ijäs-Räikkönen
  • toimistosihteeri
  • 050 509 0302
  • Myllytie 33, 13720 Parola
  • sivistyslautakunnan sihteeri, nettisivut, kuljetuspäätösten valmistelu
  • Sivistystoimiala
  • Sivistystoimen hallinto