Oppilaaksi ottaminen perusopetukseen, 1. lk

Hattulassa koulutulokkaat saavat helmikuun ensimmäisen viikon aikana päätöksen koulupaikasta. Koulutulokkaan tiedot on tarkistettu väestörekisteristä 8.1.2019. Mikäli ette ole saaneet päätöstä koulupaikasta tai oppilaan kotikunta on muu kuin Hattula, tulee ottaa yhteyttä sivistystoimistoon. Päätöksen mukana toimitetaan muutoksenhakuohje sekä kouluun tutustumisen ja vanhempainiltojen ajankohdat.

Huoltajan tulee ilmoittaa Wilmassa vastaanottavansa kunnan osoittaman koulupaikan, muuta ilmoittautumista ei tarvita. Wilmassa lomake on avoinna  4.2.-17.2.2019. Wilma-tunnukset on toimitettu esikoululaisten huoltajille esiopetuksen aloittamisen yhteydessä. Lähikoulu osoitetaan perusopetuslain 6 §:n mukaan ja täydentävänä kunnallisena määräyksenä sivistyslautakunnan 19.9.2018 hyväksymien oppilaaksi ottamisen periaatteita noudattaen. Perusopetuksen-oppilaaksiottamisen periaatteet 1.1.2019 (sivistyslautakuna 19.9.2018 § 55)

Mikäli huoltajat ovat tyytymättömiä kunnan päätökseen, he voivat esittää perustellun toivomuksen toissijaisesta koulupaikasta nettisivuilta tai sivistystoimistosta saatavalla hakemuksella. Toissijaiseen kouluun haettaessa huoltajat sitoutuvat vastaamaan oppilaan koulumatkakuljetuksista.

Toissijaiset koulupaikkahakemukset tulee olla 28.2. mennessä sivistystoimistossa.
Hakemus toissijaiseen kouluun

Muutoksenhaku oppilaaksiotosta on: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ohjeita Wilma-tunnuksen luomiseen:
Tunnuksen luominen avainkoodilla
Video Wilma -tunnuksen luomiseen
Tunnusten yhdistäminen

 • Minna Kallio
 • Hattulan yhtenäiskoulun rehtori
 • 050 340 4546
 • Opinkuja 2, 13720 Parola
 • Pedagoginen kehittäminen
 • Sivistystoimiala
 • Juteinin koulu, Nihattulan koulu
 • Tuula Ijäs-Räikkönen
 • toimistosihteeri
 • 050 509 0302
 • Myllytie 33, 13720 Parola
 • sivistyslautakunnan sihteeri, nettisivut, kuljetuspäätösten valmistelu
 • Sivistystoimiala
 • Sivistystoimen hallinto