Henkilökunta

Opettajien ja ohjaajien sähköposti: etunimi.sukunimi@eduhat.fi

Kielet:

Hurme Emilia (ruotsi, venäjä)
Jalonen Päivi (äidinkieli)
Järvinen Anne (äidinkieli, virkavap)
Järvinen Heidi (englanti, espanja)
Kervinen Maija (englanti)
Lehto Anna (äidinkieli)
Pajasmaa Eija (englanti)
Syyrilä Heini (ruotsi, saksa)
Turkki Päivi (ruotsi, saksa)

Matemaattiset aineet:

Peltonen Jari
Rossi Heini
Sabel Mikko
Sederholm Leila
Vuorenoja-Tuominen Jaana
Yli-Heikkuri Outi
Ylitalo Elina

Luonnontieteet:

Lehtonen Anu (biologia, maantieto)
Niskanen Minna (biologia, maantieto, virkavap)

Taito- ja taideaineet:

Ahonen Marja-Leena (kotitalous)
Grönberg Päivi (kuvataide)
Julén Anneli (musiikki)
Ketola Kirsti (kotitalous)
Laitila Esko (liikunta)
Lamminaho-Saarinen Tiina (liikunta, 28.3.-1.6.2019)
Meriläinen Emmi-Riina (liikunta, virkavap)
Ohvo Tuula (tekstiilityö)
Ruuskanen Jenni (liikunta ja terveystieto)
Takaniemi Jukka (tekninen työ)

Erityisopetus:

Eilola Salla
Hartikainen Minna-Liisa
Keski-Rauska Pipsa
Lahti Pekka
Sjöberg Sami

Historia ja yhteiskuntaoppi:

Sintonen Sinimaarit
Ypyä Kyösti

Uskonto:

Antola Sari

Opinto-ohjaaja:

Tapio Juha

Kouluohjaajat:

Jokinen Milja
Juntumaa Eeva
Ranta-Knuuttila Unni

Muu henkilökunta:

Anttila Pekka (kouluisäntä)
Heikkinen Toni (kouluisäntä)
Huotari Maija (nuoriso-ohjaaja)
Jokiniemi Maria (koulupsykologi)
Kynäkoski Johanna (kuraattori)
Rantala Anu (kouluterveydenhoitaja)
Oja Joonas (nuorisotyöntekijä)