Henkilökunta

Opettajien ja ohjaajien sähköposti: etunimi.sukunimi@eduhat.fi

Kielet:

Hurme Emilia (ruotsi, venäjä)
Jalonen Päivi (äidinkieli)
Järvinen Anne (äidinkieli, virkavap)
Järvinen Heidi (englanti, espanja)
Kervinen Maija (englanti)
Lehto Anna (äidinkieli)
Pajasmaa Eija (englanti)
Syyrilä Heini (ruotsi, saksa)
Turkki Päivi (ruotsi, saksa)

Matemaattiset aineet:

Peltonen Jari
Rossi Heini
Sabel Mikko (virkavap)
Sederholm Leila
Vuorenoja-Tuominen Jaana
Yli-Heikkuri Outi
Ylitalo Elina

Luonnontieteet:

Lehtonen Anu (biologia, maantieto)
Niskanen Minna (biologia, maantieto, virkavap)

Taito- ja taideaineet:

Ahonen Marja-Leena (kotitalous)
Ahola Outi (Meriläisen sijainen, liikunta)
Grönberg Päivi (kuvataide)
Julén Anneli (musiikki)
Ketola Kirsti (kotitalous)
Laitila Esko (liikunta)
Meriläinen Emmi-Riina (liikunta)
Ohvo Tuula (tekstiilityö)
Ruuskanen Jenni (liikunta ja terveystieto)
Takaniemi Jukka (tekninen työ)

Erityisopetus:

Eilola Salla
Hartikainen Minna-Liisa
Keski-Rauska Pipsa
Lahti Pekka
Olli Tuija
Sjöberg Sami

Historia ja yhteiskuntaoppi:

Tanttu Jani
Ypyä Kyösti

Uskonto:

Antola Sari

Opinto-ohjaaja:

Tapio Juha

Kouluohjaajat:

Jokinen Milja
Juntumaa Eeva
Ranta-Knuuttila Unni

Muu henkilökunta:

Anttila Pekka (kouluisäntä)
Heikkinen Toni (kouluisäntä)
Huotari Maija (nuoriso-ohjaaja)
Jokiniemi Maria (koulupsykologi)
Keränen Johanna (kuraattori)
Rantala Anu (kouluterveydenhoitaja)
Oja Joonas (nuorisotyöntekijä)