Sähköinen kuljetushakemus

Kuljetushakemus kouluun ja esiopetukseen

  • Oppilaan perustiedot

  • Matkan pituus mitataan lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin. Pituus tarkistetaan kunnassa.
  • Asiantuntijalausunto tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä tai maihdollsimman pian sivistystoimistoon.
  • Huoltajan tiedot

  • Hakemuksesta tehdään viranhaltijapäätös, joka postitetaan huoltajalle.

    Lisätietoja: toimistosihteeri Tuula Ijäs-Räikkönen, tuula.ijas-raikkonen@eduhat.fi, puh. 050 509 0302