Iltapäivätoiminta

Hattulan kunta järjestää iltapäivätoimintaa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 3.-9. luokkien erityisopetuksen oppilaille. Toimintaa järjestetään arkikoulupäivinä lapsen koulupäivän päätyttyä pääsääntöisesti klo 12.00-17.00. Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2017-2018 Parolan, Juteinin, Nihattulan, Pekolan ja Lepaan kouluilla tai niiden läheisyydessä.

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta ja sen järjestämisestä löydät esitteestä:
Iltapäivätoiminta Hattulassa 2018-2019

 

Hakeminen

Lukuvuodelle 2018–2019 iltapäivätoimintaan hakeminen tulee tehdä 29.3.2018 mennessä täyttämällä lomake:Iltapäivätoiminnan hakulomake 2018-2019

Hakemukset palautetaan osoitteella:
Hattulan kunta /sivistystoimisto
Myllytie 33
13720 Parola

Hakemuksen voi palauttaa myös kunnan palvelupisteelle kirjastolle.

Iltapäivätoiminnan paikka myönnetään aina lukuvuodeksi kerrallaan, joten myös nykyisten ekaluokkalaisten tulee hakea iltapäivätoiminnan paikkaan uudelleen toiselle luokalle. Erityisopetuksen oppilaiden huoltajat voivat olla yhteydessä vastaavaan kouluohjaajaan iltapäivätoiminnan tarpeesta ja sen järjestämisestä.

Lukuvuoden aikana vapaita paikkoja voi tiedustella vastaavalta kouluohjaajalta.

IP perustietolomake 2018-2019

Osallistumismaksut

3 h/pv, kuukausimaksu 90 €
4 h/pv, kuukausimaksu 110 €
5 h/pv, kuukausimaksu 130 €

Iltapäivätoiminnan maksu pitää sisällään välipalat ja materiaalimaksut. Maksut ovat perintäkelpoisia.

Osallistumismaksusta peritään puolet, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kuukaudessa tai jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena.

Maksua ei peritä, jos lapsen sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden.

Huoltaja voi hakea maksun alentamista tai poistamista.
IP-maksuhuojennus 2018-2019

Muutosilmoitus ja irtisanoutuminen

Huoltajan tulee ilmoittaa vastaavalle kouluohjaajalle kirjallisesti iltapäivätoiminnan muutostarpeesta tai lopettamisesta Muutosilmoitus ja irtisanoutuminen -lomakkeella.

Yhteystiedot toimipaikkoihin

Juteinin IP: 050 341 0673 tai 050 500 6987 (pienryhmä erityistä tukea tarvitseville)
Parolan IP: 050 563 1361
Pekolan IP: 050 575 3946
Nihattulan IP: 050 341 1159
Lepaan IP: 050 341 6157

 • Annika Oksanen
 • vastaava kouluohjaaja, IP-asiakkuudet
 • 050 911 1009
 • Opinkuja 2, 13720 Parola
 • Sivistystoimiala
 • Aamu/iltapäivätoiminta, Juteinin koulu
 • Sanna Lampainen
 • vastaava palveluesimies, henkilöstöhallinto
 • 050 3463 097
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Sivistystoimiala
 • Pappilanniemen pk, Tuulimylly