Ilmoittautuminen peruskoulun 1. luokalle

Hattulassa peruskoulun 1. vuosiluokalle ilmoittaudutaan Wilman kautta (https://hattula.inschool.fi). Wilmassa lomake on näkyvissä 14.1.-3.2.2019 välisen ajan. Väestörekisterikeskuksesta saamiemme tietojen mukaan lähetämme huoltajille kotiin kirjeen viikolla 2-3, jossa on ohjeet ja avainkoodi (mikäli sitä ei ole otettu käyttöön esiopetuksen aikana) kouluun ilmoittautumista varten. Toinen huoltaja tai etähuoltaja saa avainkoodin pyydettäessä elokuussa. Wilmassa on kunnan ehdotus tulevasta koulupaikasta. Wilman avainkoodin aktivointia (tunnuksen luontia) varten huoltaja tarvitsee oman toimivan sähköpostiosoitteen. Tunnukset toimivat koko perusopetuksen ajan.

Ohjeita tunnuksen luomiseen:
Tunnuksen luominen avainkoodilla
Video Wilma -tunnuksen luomiseen
Tunnusten yhdistäminen

Mikäli huoltajat ovat tyytymättömiä kunnan ehdotukseen, he voivat esittää perustellun toivomuksen muusta koulusta nettisivuilta tai sivistystoimistosta saatavalla hakemuksella. Toissijaiset koulupaikat koulutulokkaiden osalta määritellään ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen. Toissijaiseen kouluun haettaessa huoltajat sitoutuvat vastaamaan oppilaan koulumatkakuljetuksista.

Huoltajille lähetetään päätös oppilaaksiotosta helmi-maaliskuun aikana. Oppilaaksiottopäätöksen saatuaan huoltajalla on mahdollisuus, mikäli on tyytymätön päätökseen, tehdä oikaisuvaatimus Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Jos osoitetieto on muuttunut tai on esim. salainen tai oppilaan kotikunta on muu kuin Hattula, ilmoita  sivistystoimistoon osoite, mihin kirje toimitetaan.

Perusopetuksen oppilaaksiottamisen periaatteet 1.1.2019 (sivistysltk 19.9.2018 §55)

  • Tuula Ijäs-Räikkönen
  • toimistosihteeri
  • 050 509 0302
  • Myllytie 33, 13720 Parola
  • sivistyslautakunnan sihteeri, nettisivut, kuljetuspäätösten valmistelu
  • Sivistystoimiala
  • Sivistystoimen hallinto