Korkeakoulutus

Hattulan kunnan alueella toimivassa Hämeen20150814_135039_Pano
ammattikorkeakoulun (HAMK) Lepaan yksikössä (klikkaa logoa) ovat rakennetun ympäristön ja puutarhatalouden koulutusohjelmat. Puutarhaopetus käynnistyi Hattulan Lepaalla jo vuonna 1910. Nykyään kampuksella opiskelee noin 360 opiskelijaa ja työskentelee n. 70 henkilöä.

 

HAMK on Kanta-Hämeen alueen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta niin nuorille kuin aikuisille kuudella eri koulutusalalla. HAMKissa on n. 7 000 opiskelijaa, 700 henkilökunnan jäsentä ja n. 30 koulutusohjelmaa. HAMKin rinnalla toimii Hämeen ammatti-instituutti, joka tarjoaa toisen asteen koulutusta.

Opetuksen lisäksi HAMKissa tehdään soveltavaa tutkimusta ja kehitysprojekteja yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tutkimus- ja kehitystoiminta on nivottu yhteen koulutuksen kanssa.