Rakennusvalvontamaksut

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet

Hattulan valtuuston hyväksyntä 11.11.2015.
Voimaantulo 1.1.2016.
Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet