Ympäristö- ja eläintensuojelu

Ympäristönsuojelu

Hattulan kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma luodaan yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Lue lisää päätöksestä Ymrala 8.12.2015 § 159.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2016-2019

Hämeenlinnan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan (YMRALA) pöytäkirjat ovat luettevissa täältä.

Eläinsuojelu

Eläinsuojelulaki koskee kaikkia eläimiä

Eläinsuojelusta säädetään eläinsuojelulaissa, jota sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Hämeenlinnassa ja Hattulassa eläinsuojelutehtävät (sis. eläinten terveydenhuolto) on keskitetty virkaeläinlääkärille, joka työskentelee arkipäivisin. Yhteys- ja lisätiedot: Eläinsuojelu Hattulassa ja Hämeenlinnassa