Vuodeosasto Pappilanniemen sairaala

Pappilanniemen vuodeosasto

Pappilanniemen vuodeosastolla kuntoutetaan lyhyellä hoitojaksolla ikääntyneitä takaisin omaan kotiin tai palvelutaloon. Vuodeosastolla hoidamme akuutti-, kuntoutus- sekä tutkimus- ja arviointihoitoa tarvitsevia asiakkaita.

Asiakkaat tulevat meille lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ensiavuista, erikoissairaanhoidon vuodeosastoilta, terveysasemilta, kotihoidosta, palvelutaloista ja vanhainkodeista.

Osastolla hoidetaan pääasiallisesti Hattulan kunnan asukkaita. Hoitojaksot voivat olla joko lyhyt- tai pitkäaikaisia. Lyhytaikaisen hoidon perustehtävänä on kuntouttava hoito joko sairaalasta tai kotoa hoitoon saapuville asiakkaille. Osastolla toteutetaan myös intervalli- jaksoja sekä tutkimusjaksoja. Jatkohoitotilanteissa vuodeosastohoito painottuu sisätautien, kirurgisten alojen, geriatrian ja psykiatrian erikoissairaanhoidon jatkohoitopaikaksi. Osastolla hoidetaan myös saattohoitoa tarvitsevia potilaita.

Hoito osastolla on ympärivuorokautista. Hoito toteutetaan kuntouttavalla ja yksilölähtöisellä työotteella. Kotiutuminen ja sijoitukset tehdään yhteistyössä avoterveydenhuollon ja Hattulan kunnan kotihoidon henkilöstön kanssa.

Osastolla työskentelee lääkäri, apulaisosastonhoitaja, viisi sairaanhoitajaa, neljä lähihoitajaa, fysioterapeutti ja kaksi laitoshuoltajaa.

Sairaalaosastojen laskutusasioissa, maksukatto- ja vapaakorttiasioissa sekä työ- ja liikennetapaturma-asioissa yhteydenotot toimistosihteeriin.

Vierailuaika osastoilla on joka päivä klo 12:00-18:00.

Yhteystiedot:
Pappilanniemen vuodeosasto
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula

 • Milja Lundahl
 • palveluvastaava
 • 050 3745436
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • palveluvastaava Pappilanniemen vuodeosastolla
 • Terveydenhuolto
 • Pappilanniemen vuodeosasto, Terveydenhuolto
 • Piia Jääskeläinen
 • fysioterapeutti
 • 050 3439 265
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Apuvälinelainaamo, fysioterapeutin vastaanotto
 • Terveydenhuolto
 • Pappilanniemen vuodeosasto
 • Katja Laakso
 • sosiaalipalvelun ohjaaja, potilasasiamies
 • 050 5688 480
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Perusturvatoimiala
 • Perussosiaalityö/aik, Työllisyyspalvelut
 • Vuodeosaston kanslia ja hoitajat
 • 050 3056892 ja 050 3752814
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Terveydenhuolto
 • Pappilanniemen vuodeosasto