Puheterapeutti

Terveyskeskuspuheterapeutti tutkii ja hoitaa puheen, kielen, kommunikaation, äänen, syömisen ja nielemisen häiriöitä.

Puheterapeutti palvelee kaikkia kuntalaisia alle kouluikäisistä lapsista  aikuisväestöön.

Lasten puheterapia auttaa:

  • Viivästyneen ja poikkeavan kielenkehityksen ongelmissa
  • Puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen ongelmissa
  • Epäselvään puheeseen (äännevirheet tai -puutokset) liittyvissä ongelmissa
  • Änkytyksen ja äänihäiriöiden tuomissa ongelmissa
  • syömis-ja nielemisvaikeuksissa

Aikuisten puheterapia auttaa:

  • Afasian ongelmissa
  • Syömis- ja nielemisvaikeuksissa
  • Äänihäiriöiden tuomissa ongelmissa