Lastenneuvola

Tavoite

  • Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
  • Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen

 

Keinot

  • Vanhempien tukeminen ja neuvonta heidän kasvatustehtävässään
  • Terveen kehityksen esteiden tunnistaminen mahdollisuuksien mukaan
  • Virikkeiden antaminen: esim. pienryhmätoiminta, ohjaus päiväkerhoihin ja päivähoitoihin
  • Sairauksien ja häiriöiden varhainen toteaminen ja hoitoon ohjaus
  • Perheiden ohjaaminen käyttämään tarkoituksenmukaisesti sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja
  • Huomion kiinnittäminen lapsen elinympäristön turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn
  • Laaja-alainen yhteistyö eri tahojen kanssa (mm. sosiaalitoimi, koulut, kansalaisjärjestöt, erikoissairaanhoito)

Ensimmäisen elinvuoden aikana perhe käy neuvolassa keskimäärin 10 kertaa. Ensimmäisen elinkuukauden aikana vauva tarkastetaan kolme-neljä kertaa.

 

Neuvolalääkäri tarkastaa lapsen kuuden viikon, neljän kuukauden, kahdeksan kuukauden, kahdeksantoista kuukauden ja neljän vuoden iässä.

 

Leikki-ikäisenä lapsi käy vuosittain neuvolatarkastuksissa aina kouluikään asti.

 

Neuvolasta ohjataan perhe tarpeen mukaan erityistyöntekijöille, mm. psykologille, perheneuvolaan, puheterapeutille, fysioterapeutille, sosiaalityöntekijälle, erikoissairaanhoitoon.

 

Lastenneuvolaan vanhemmat tilaavat ajan oman piirin terveydenhoitajalta. Myöskin puhelinneuvontaa annetaan.

 

Koko perhe on aina tervetullut neuvolavastaanotolle.