Isyyden tunnustaminen neuvolassa

Nykyään joka kolmas lapsi syntyy avoliittoperheeseen. Näissä perheissä biologinen isyys on useimmiten selvä, ja avomies haluaa tunnustaa lapsen isyyden. Isyyden tunnustaminen tehdään vuoden 2016 alusta lähtien ensisijaisesti äitiysneuvolassa jo ennen lapsen syntymää, ja toissijaisesti lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Kun lapsen isyys on tunnustettu neuvolassa, tällöin ei enää tarvita erillistä käyntiä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

 

Suurin osa avoliitossa olevista miehistä voi tunnustaa biologisen isyytensä äitiysneuvolassa jo ennen lapsen syntymää vuoden 2016 alusta lähtien. Tunnustamisesta kerrotaan lasta odottaville vanhemmille neuvolakäynnin yhteydessä. Tunnustaminen voidaan tehdä, kun raskaus on edennyt yli 26. raskausviikon. Isä antaa tunnustuksen isyydestään henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle tulevan lapsen äidin läsnä ollessa ja äidin suostumuksella siinä neuvolassa, jossa äiti on asioinut.

 

Tunnustamistilaisuudessa sekä äidin että isän henkilöllisyys tullaan varmentamaan soveltuvalla henkilöllisyystodistuksella. Molempien pitää ymmärtää tunnustamisen merkitys ja tunnustamisesta seuraavat oikeusvaikutukset. Myös sopimus tulevan lapsen yhteishuollosta voidaan allekirjoittaa neuvolassa isyyden tunnustamisen yhteydessä.

 

Isyyden vahvistaminen luo oikeudellisesti pätevän sukulaisuussuhteen isän ja lapsen välille. Lapsen vanhemmat ovat elatusvelvollisia, ja lapsella on oikeus elatukseen 18 ikävuoteen asti. Sen jälkeenkin lapsella on oikeus elatukseen koulutusta varten, mikäli se on kohtuullista. Lapsella tulee olemaan perintöoikeus isän ja isänpuoleisten sukulaisten jälkeen, sekä oikeus isänsä sukunimeen. Isyyden vahvistaminen mahdollistaa myöhemmin myös yhteishuoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sopimisen.

 

Maistraatti vahvistaa isyyden

 

Neuvolasta isyysasian käsittely siirtyy lastenvalvojalle, ja sieltä edelleen maistraatin vahvistettavaksi. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä lastenvalvojalle. Tämän 30 päivän määräajan jälkeen lastenvalvoja käsittelee asian, ja siirtää isyyden vahvistamisen maistraatin käsiteltäväksi. Maistraatti lähettää isyyden vahvistamista koskevan päätöksen postitse suoraan vanhemmille. Maistraatti voi jättää isyyden vahvistamatta, jos on aihetta epäillä tunnustajan isyyttä. Kun isyys on vahvistettu, lastenvalvoja vahvistaa neuvolassa allekirjoitetun yhteishuoltosopimuksen ja lähettää sen postitse vanhemmille.

 

Äitiysneuvolassa ei edelleenkään voida sopia yksinhuollosta, elatuksesta, tapaamisoikeudesta tai asumisesta. Näistä asioita sovitaan tarvittaessa lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

 

Isyyden tunnustaminen ei koske avioliitossa olevia, sillä isyys määräytyy äidin avioliiton perusteella.

 

Lisätietoa

  • Eeva Iivonen
  • sosiaalityöntekijä
  • 050 5090 345
  • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
  • Perusturvatoimiala
  • Perussosiaalityö/lapsip