Reseptin uusinta

Terveysasemalla uusimme niiden potilaisen reseptejä, joilla on hoitosuhde terveysasemaan. Yksityislääkäreiden kirjoittamat reseptit tulee uusia yksityislääkärillä. Reseptit tulee uusia hyvissä ajoissa ennen lääkkeen loppumista.

Reseptin uusinta kestää kahdeksan päivää.

Reseptin uusinta on aina hoitopäätös. Lääkärin tulee perehtyä potilaan sairauskertomukseen ennen reseptin uusimista. Reseptejä uusittaessa kotiseurannat (esim. verenpaine- tai verensokeri kotimittauksien tulokset) täytyy olla lääkärillä nähtävänä ja tiedossa. Tiedossa tulee olla myös alle 12-vuotiaan lapsen paino. Lääkäri voi kieltäytyä reseptin uusinnasta, mikäli katsoo vastaanottokäynnin olevan tarpeen lääkehoidon asianmukaisuuden selvittämiseksi tai potilaan sairauskertomuksessa ei ole riittävää tietoa lääkehoidosta. Kaikista uusittavista lääkkeistä tehdään pääsääntöisesti sähköinen eResepti. Lääkkeen voi tämän jälkeen käydä ostamassa mistä tahansa apteekista.

eReseptin uusinta

eReseptin uusinta tapahtuu www.omakanta.fi -palvelun kautta, eOmahoidon kautta tai ottamalla yhteys omahoitajaan terveysasemalle tai apteekkiin. eReseptillä kirjoitetun lääkkeen toimittamatta oleva määrä ja reseptin voimassaoloaika näkyvät lääkepakettiin kirjoitetussa tarrassa tai sen voi tarkistaa www.omakanta.fi -palvelussa. Apteekki auttaa myös arvioimaan, milloin kaikki lääkkeet reseptiltä on ostettu.
Täysi-ikäinen näkee reseptitietonsa ja voi tulostaa resepteistä myös yhteenvedon www.omakanta.fi -palvelussa, johon pääsee kirjautumaan pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.  eReseptin uusinnan jälkeen  potilas saa tekstiviestin matkapuhelimeensa edellyttäen, että tekstiviestilupa ja matkapuhelinnumero on ilmoitettu terveysasemalle.

Lääkistystieto mukaan vastaanotolle

Tuo mukanasi lista käyttämistäsi lääkkeistä vastaanotolle. Näin voimme päivittää sairauskertomusjärjestelmään lääkelistan kohdalleen turvallisen hoidon varmistamiseksi. Tässä käyttöösi ja täydennettäväksi lääkelista (linkki).

PKV-lääkkeiden uusinta

Keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden ja vahvojen kipulääkkeiden uusinnasta, ilman vastaanottokäyntiä, tulee sopia erikseen. Lääkkeiden uusinta edellyttää aina hoitosuunnitelmaa, joka on kirjattu potilaan sairauskertomukseen. Rauhoittavien lääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden annostuksen määrää lääkäri ja annostusta ei tule ylittää. Reseptiä ei voida uusia ennen suunniteltua annoksen mukaista määräaikaa.

Muualla aloitettu lääkehoidon jatkaminen

Jos lääkehoito on aloitettu toisessa hoitopaikassa, on hyvä varata vastaanottoaika hoidon arviointia varten. Samalla tilataan potilaan kirjallisella luvalla tiedot aiemmasta hoitopaikasta, mikäli niitä ei ole saatavissa sähköisestä sairauskertomuksesta. Näin varmistutaan hoidon asianmukaisesta jatkumisesta.
Terveysaseman henkilökunta neuvoo reseptin uusintaan liittyvissä asioissa.