Päihteet

Mikä sinua päihdyttää?

Päihteillä tarkoitetaan aineita, jotka piristävät, rentouttavat, aiheuttavat voimakkaita mielihyvä- tai muita tunnekokemuksia, mutta samalla muuttavat tietoisuutta ympäröivästä maailmasta.

Tavallisimmin käytetyt päihteet

Ovat alkoholi ja huumeet. Alkoholi on yleisimmin Suomessa käytetty päihdeaine, jonka myyntiä ja anniskelua ohjataan lainsäädännön avulla.

Huumausaineet ovat laittomia päihteitä. Niiden luvaton käyttö, hallussapito ja myynti ovat Suomessa rangaistavia tekoja.

Päihteiden käyttö ja haittavaikutukset

Päihteiden väärinkäyttö aiheuttaa henkistä ja ruumiillista riippuvuutta eli pakonomaista tarvetta saada päihdyttävää ainetta lisää. Käytön lopettaminen on vaikeaa ja lopettamisesta aiheutuu vieroitusoireita.

Päihteiden pitkäaikainen käyttö heikentää käyttäjän terveydentilaa ja lisää sosiaalisia haittoja, jotka ulottuvat käyttäjän lähiympäristöön.

Tavallisimmat riippuvuudet

Riippuvuutta saattaa kehittyä aineen käytön lisäksi myös tekemisen tai toiminnan tuomasta mielihyvän tunteesta. Erityisestä riippuvuudesta voidaan puhua silloin, kun riippuvuutta aiheuttava asia huonontaa kanssakäymistä läheisten ihmisten, työkaverien tai ystävien kanssa, heikentää merkittävästi taloudellista tilaa tai päivittäisten asioiden hoitamista.

Lähde: Espoon kaupunki, omahoito