Mitä on työuupumus?

Työuupumus voi kehittyä, jos työtilanne ylittää ihmisen voimavarat. Työuupumukseen vaikuttavat mm. työn suuri kokonaismäärä, epävarmuus työpaikan säilymisestä, esimiehen ja työtovereiden tuen puute, vastuualueiden epäselvyys, työttömyyden pelko, oppimisvaatimukset, ihmissuhderistiriidat työpaikalla sekä työntekijän heikot mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä.

Työuupumuksessa ihminen on pitkään väsynyt ja väsymys ei rajoitu vain työn kuormitushuippuihin. Syvä uupumus ei häviä päivittäisellä levolla eikä aina loman aikanakaan.

Työuupumus ilmenee työn merkityksen kyseenalaistamisena, työnilon ja työmotivaation katoamisena, työntekijä ei jaksa työskennellä entiseen tahtiin, työntekijä loukkaantuu herkästi eikä pysty keskittymään työhönsä.

Työuupumuksen oireita ovat mm. voimakas väsymys, työn mielekkyyden tunteen katoaminen, heikentynyt ammatillinen itsetunto ja kyyniseksi muuttunut asenne työhön.

Työhyvinvointi

Työyhteisön hyvinvointi

Lähde: Espoon kaupunki, omahoito