Mitä on kriisi?

Kriisillä tarkoitetaan äkillistä muutosta ihmisen elämässä, ratkaisevaa käännettä tai kohtalokasta häiriötä. Ihminen on joutunut tilanteeseen, jossa aiemmat kokemukset ja omat ongelmanratkaisutaidot eivät riitä tai ne eivät toimi uuden, äkillisen tilanteen ymmärtämiseksi, sen hallitsemiseksi ja siitä selviytymiseksi.

Ihminen kokee itsensä usein haavoittumattomaksi, vaikka tietääkin joutuvansa kokemaan elämässään vastoinkäymisiä ja pettymyksiä. Toiveikas ajattelu tukee itseä ja auttaa selviytymään.

Selvitetyn kriisin kautta on myös mahdollisuus elämän uudelleen arviointiin. Kriisit kasvattavat meitä henkisesti, sillä niiden myötä opimme aina jotain uutta, vaikka tapahtumahetkellä ei tunnukaan siltä. Selviytymisen myötä elämä usein avautuu uudella tavalla.

Lähde: Outi Borg, Pirjo Lindeman, Marjo Kovanen, Espoon kaupunki, 2008