Suun terveydenhuoltoa kaikenikäisille

Suun terveys lisää väestön hyvinvointia

Suun ja hampaiston toimintakyky heijastuu ihmisen koko terveydentilaan.  Hammashoitolassamme annettavilla monipuolisilla ehkäisevillä ja korjaavilla toimenpiteillä pyritään siihen, että jokainen voi säilyttää toimintakykyisen hampaiston läpi eliniän. Se kuitenkin edellyttää asiakkaan omaa vastuuta suunsa terveydestä. Lasten ja nuorten suun terveyden edistämiseksi tarvitaan yhteistyötä kodin ja hammashoitohenkilöstön välillä.

Neuvolaikäisiä hoitavat suuhygienistit ja preventiohammashoitaja

  •   Tarkastuksiin kutsutaan noin 8 kk, 2-vuotiaat, 4-vuotiaat  ja 6-vuotiaat lapset
  •   Muut käynnit yksilöllisen tarpeen mukaan
  •   Tarvittaessa annetaan aika hammaslääkärille

Koululaiset

  • kutsutaan hammaslääkärin tarkastukseen 1., 5.  ja 8.luokilla. Näiden tarkastusten yhteydessä määritellään mahdollisten välitarkastusten/ hoidon tarve
  • Preventiohammashoitaja kutsuu 3 lk:n oppilaat vanhempineen yksilölliseen ”pesukouluun” ja samalla kontrolloidaan suun terveydentila.


Aikuiset

  • Ajanvaraukset asiakas hoitaa pääsääntöisesti itse.


Laitoshoidossa olevat

  • Suuhygienistit tarkastavat pitkäaikaishoidossa olevat potilaat/ asukkaat sopimuksen mukaan
  • Hoidontarpeen arvioinnin perusteella annetaan aika hammaslääkärille.


Erikoishammashoito

  • Oikomishoidosta vastaa oikomishoidon erikoishammaslääkäri.

 

Alle 18-vuotiaiden hammashoito on maksutonta