Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraanilla, joka on osallistunut vuosien 1939 – 1945 sotiin ja jolle on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus, on mahdollisuus saada maksutonta rintamaveteraanikuntoutusta.

Kuntoutukseen valittavan tulee olla vuosien 1939 -1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamatunnuksen tai rintamapalvelutunnuksen omaava henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on Hattula.

Hakemuksen tulee sisältää veteraanin kuntoutushakemus ja lääkärin antama kuntoutussuunnitelma. Hakemus on voimassa koko vuoden ja valintoja kuntoutukseen tehdään koko vuoden ajan.  Päätöksen kuntoutuksesta tekee kuntoutustyöryhmä.

Haettavana oleva kuntoutus järjestetään avo- tai laitoskuntoutuksena. Avokuntoutus on ensisijainen kuntoutusmuoto. Laitoksessa tapahtuva kuntoutus tulee olla erityisen perusteltu ja se keskitetään erityisesti toimintakykyluokassa I ja II oleville veteraaneille. Kuntoutusmuoto määritetään lääkärin antaman kuntoutussuunnitelman perusteella Valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaisesti. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitos- ja päiväkuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa. Aviopuolison osallistuminen ei lyhennä rintamaveteraanin laitoskuntoutumisjaksoa. Aviopuolisoilla ei ole oikeutta avokuntoutukseen.

Hakemuslomakkeita saa Hattulan terveysasemalta. Hakemus on aina täytettävä kuntoutusta haettaessa. Vuoden sisällä hankittu kuntoutussuunnitelma hyväksytään, mikäli terveydentilassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Myönteisestä kuntoutuspäätöksestä ilmoitetaan asiakkaalle kirjeitse.

Kuntoutushakemukset toimitetaan osoitteella:
Hattulan kunta, Terveydenhuollon sosiaalityöntekijä,Pappilanniementie 9 A, 13880 Hattula

 tai tuodaan Parolan terveysaseman tai Hattulan kunnan palvelupisteeseen. Lisätietoja antaa sosiaalipalvelujen ohjaaja Katja Laakso puh. 050 5688 480  (klo 10-11).