Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjessa selviytymistä edistäviä kuntoutus- ja apuvälinepalveluja, joita voi saada vamman tai sairauden vuoksi. Kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lääkinnällistä kuntoutusta voi olla mm. fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia ja yksilölliset apuvälineet.

Lääkinnällinen kuntoutus perustuu yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan, jonka tekee potilasta hoitava lääkäri. Aloitteen kuntoutustoimenpiteiden käynnistämiseksi voi tehdä potilas itse, häntä hoitava terveydenhuollon henkilö tai -yksikkö. Potilasta hoitava lääkäri lähettää suosituksen lääkinnällisenä kuntoutuksena haettavasta palvelusta kuntoutustyöryhmälle.