Asiakasmaksut

Terveydenhuollon palveluista 1.1.2017 perittävät maksut (Perusturvalautakunnan päätös)

Maksukatto on 691 € kalenterivuodessa vuoden 2017 loppuun asti.

Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä, sen jälkeen maksua ei peritä saman kalenterivuoden sisällä.

Avosairaanhoidon käyntimaksua ei peritä sotiemme veteraaneilta, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus.

Avoterveydenhuollon asiakaskasmaksut

 • Käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä lääkärillä 20,90 €
 • Käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä hoitajalla 11,50 € (Hoitajakäynnistä peritään maksu, kun käynti johtuu sairauden hoidosta. Jos sairaanhoitajakäynti johtaa välittömään suunnittelemattomaan lääkärikäyntiin, peritään maksu vain lääkärikäynnistä.)
 • Lääkärin todistus ja lausunto 51,40 €
 • Ajokorttitodistus 61,80 €
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika 51,40 €

Fysioterapian asiakasmaksut

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä.

 • Fysioterapeuttinen tutkimus ja ohjaus 11,50 €
 • Yksilöllinen liiketerapia- ja fysikaalinen hoito 11,50 €
 • Ryhmäfysioterapia maksuton

Lyhytaikaishoito vuodeosastolla

 • Hoitopäivä 49,50 €
 • Hoitopäivä maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80 €
 • Yö- tai päivähoito 22,80 €
 • Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 11,50 €

Hammashoidon asiakasmaksut

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä.

Jokaisen käynnin yhteydessä laskutetaan toimenpiteiden lisäksi käyntimaksu.

 • Suuhygienisti 10,30 €
 • Hammaslääkäri 13,30 €
 • Erikoishammaslääkäri 19,40 €

Esimerkkejä toimenpiteistä (ei sisällä käyntimaksua):
Suun perustutkimus 19,10€
Puudutus 8,50 € / leukaneljännes
Paikkaus (ilman puudutusta) 19,10 €-55,60 €
Hampaan poisto (ilman puudutusta) 19,10 €-38,00 €
Hampaan poistoleikaus (ilman puudutusta) 55,60 €-78,00 €
Kuvantamistutkimus hammaskuva 8,50 €
Kuvantamistutkimus panoraamaröntgen 19,10 €

Hammashoidon vastaanottoajan peruutus viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin perutusta tai käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 51,40 €.