Vanhusneuvosto

Hattulassa on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 2002

Vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella asuvien vanhusten, heidän omaistensa sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin.

 

Vanhusneuvoston tehtävänä on

 • edistää vanhusten, eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä kunnan välistä yhteistyötä ja tukea ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
 • seurata vanhusten palvelutarpeiden kehitystä kunnassa
 • seurata vanhuksille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kunnassa
 • seurata kunnan yleiseen oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta
 • seurata ympäristön suunnittelua ja toteutusta ja vaikuttaa siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
 • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan eri viranomaisille vanhuuteen liittyvissä asioissa
 • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
 • hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät

  Vanhusneuvoston jäsenet

  Pöytäkirja 1/2016

 • Pöytäkirja 2/2016

 • Pöytäkirja 3/2016

 • Pöytäkirja 4/2016

 • Pöytäkirja 5/2016

 • Pöytäkirja 6/2016

 • Pöytäkirja 1/2017

 • Pöytäkirja 2/2017

 • Pöytäkirja 3/2017