Sosiaalihuoltolain alaiset kuljetuspalvelut

Käyttötarkoitus ja aluerajat

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta muun lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi Kansaneläkelaitokselta.

Hattulassa matkustusalueeksi on määritelty Hattulan  ja  ydin Hämeenlinnan alueet. Tapauskohtaisesti tulee kysymykseen lähin palvelutaajama ydin Hämeenlinnan tilalle.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea myönnetään asiointimatkoja varten enintään kahdeksan matkaa kuukaudessa. Matkat myönnetään kalenterikuukausittain, eikä niitä voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Yhdensuuntainen matka on suorin matka lähtöosoitteesta pääteosoitteeseen. Matkan jatkaminen tai paluu lähtöosoitteeseen on uusi yhdensuuntainen kuljetuspalvelumatka.

Hakumenettely ja myöntämisperusteet

Kanta-Hämeen Kuljetuspalveluohje asiakkaalle ja kuljettajille

Pikamatkat_tiedote

Makupa nettitilaustiedote

Palautteet ja reklamaatiot Tampereen Aluetaksille