Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut

Psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa mielenterveys- ja päihdetyön palveluja pitkäaikaissairaille, pääasiassa yli 65-vuotiaille kuntalaisille. Hän tekee kotikäyntejä, pitää vastaanottoa sekä vetää erilaisia ryhmiä. Hän toimii yhteistyössä kotihoidon tiimien, vanhustyön lääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Vastaanottokäynti on maksuton. Sairaanhoidollisesta käynnistä veloitetaan tilapäisen sairaanhoidollisen käynnin mukaan 12,00 euroa/käynti. Tällaisia käyntejä ovat esim. injektion pistäminen ja verinäytteiden otto.

  • Sari Vehkasaari
  • psykiatrinen sairaanhoitaja
  • 050 568 6532
  • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
  • Perusturvatoimiala
  • Kotihoitopalvelut