Ikäihmisten fysioterapeutti

Ikäihmisten parissa työskentelevä fysioterapeutti toteuttaa kotihoidon, Kuntotuulian lyhytaikaishoivayksikön ja päivätoiminnan asiakkaille yksilö- tai ryhmäfysioterapiaa. Lisäksi kaikkien kuntalaisten on mahdollista saada ohjausta ja neuvontaa fyysisen kunnon kohentumiseksi ja kotona selviytymisen tukemiseksi. Tämä voi sisältää mm. liikuntakyvyn ja apuvälinetarpeiden arviointia ja kotijumppaohjausta.

Fysioterapeutti tekee kotikäyntejä tai tapaa asiakkaita Tuulia-kodin tiloissa. Arviointikäynti on maksuton. Hän toimii yhteistyössä koti- ja asumispalveluiden ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

  • Suvi Rintamäki
  • fysioterapeutti
  • 050 5349 870
  • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
  • Perusturvatoimiala
  • Kotihoitopalvelut