Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tuetaan kotihoidon, erilaisten tukipalveluiden, omaishoidontuen, kuntouttavan lyhytaikaisen asumispalvelun ja päiväkuntoutuksen avulla.  Myös muistihoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan ja fysioterapeutin työ edesauttaa kotona selviytymistä.