Uimarannat

Hattulassa on kunnan ylläpitäminä rantoina yksi yleinen uimaranta ja neljä pientä yleistä uimarantaa. Lisäksi on useita uimarantoja, joiden laatua ei valvota. Koirien uimapaikka on Mierolan satamassa. Kaikilla kunnan ylläpitämillä yleisillä ja pienillä yleisillä uimarannoilla on pukukopit vaatteidenvaihtoa varten, roska-astia sekä wc-tilat. Pelastusrengas löytyy jokaisella rannalla laiturilta.

Uimaveden laatua valvoo Hämeenlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomainen. Uimavesinäytteitä otetaan neljä kappaletta kesän aikana. Uimaveden laatua voit seurata tästä dokumentista: Uimavesinäytteet.

Järviä Hattulassa on yhteensä 43. Järviluettelo.

Yleinen uimaranta (EU-ranta):

Herniäinen, Vanajavesi

Herniäinen uimavesiprofiili 2021

Pienet yleiset uimarannat:

Pappilanniemi, Vanajavesi

Eerolan ranta, Vanajavesi

Kalkkonen, Lehijärvi

Nihattulan ranta, Armijärvi

Uimaveden laatu

Bakteerit

Uimaveden laatu määritellään hyväksi, kun vesi täyttää Escherichia coli -bakteerille ja suolistoperäisille enterokokeille asetetut laatuvaatimukset. Näiden bakteerien suuri määrä osoittaa veden ulosteperäistä saastumista, mikä voi aiheuttaa uimareille terveyshaittoja. Ulosteperäisen saastumisen myötä uimaveteen joutuu yleensä joukko muitakin bakteereja, viruksia ja alkueläimiä, jotka voivat aiheuttaa sairastumisen.

Sinilevä eli syanobakteeri

Syanobakteerin eli sinilevän runsaat esiintymät ovat yleisiä keski- ja loppukesällä sekä alkusyksystä. Tällöin puhutaan leväkukinnasta. Sille on tyypillistä maamainen, homeinen tai tunkkainen haju.

Keväällä ja alkukesällä koivun ja varsinkin männyn siitepöly saattaa näkyä järviveden pinnalla kellertävinä hiutaleina, jopa lauttoina. Se saattaa erehdyttävästi muistuttaa leväkukintaa. Siitepölyn värjäämä vesi ei kuitenkaan ole myrkyllistä ja sitä voi käyttää mm. kasteluun. Hajoava siitepölymassa haisee pahalle.

Yhteystiedot

Uimarannanomistaja
Hattulan kunta
Tekniset palvelut
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
puh. 050 577 8722
toimisto.tekninen@hattula.fi

Terveydensuojeluviranomainen
Hämeenlinnan kaupunki
Viranomaispalvelut
PL 84, 13101 Hämeenlinna
puh. 03 6211
kaupunkirakenne@hameenlinna.fi