Lasten yksityisen hoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen päivähoitopaikkana on kunnan hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja.

Hoidon tuottajana voi olla:
– yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitokoti tai leikkikoulu,
– yksityinen perhepäivähoitaja tai
– perheessä työsuhteessa oleva hoitaja

Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että päivähoitomaksuista.

Kunta tukee yksityistä päivähoitoa maksamalla palveluntuottajalle yksityisen hoidon tukea sekä kuntalisää. Myös palkatessaan lapsilleen kotiin hoitajan vanhemmat voivat saada yksityisen hoidon tukea. Tällöin perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa.

Varhaiskasvatuslain 44 §:n mukainen ilmoitus yksityisestä lasten perhepäivähoidosta, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, kunnan valvovalle viranomaiselle.

Ilmoitus yksityisestä perhepäivahoidosta

Yksityisen hoidontuen kuntalisä Hattula 1.8.2020

Yksityisen hoidon tukea ja sen yhteydessä maksettavaa kuntalisää haetaan KELA:n kautta.

Tarkempaa tietoa yksityisen hoidon tuen määristä ja ehdoista löytyy osoitteesta kela.fi/yksityisen hoidon tuki