Perhepäivähoito

Perhepäivähoitajan ollessa poissa työstä, lasten varahoito tapahtuu päiväkodeissa.

Hoitopaikan hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen varhaiskasvatushakemus.

Ilmoitus yksityisestä perhepäivähoidosta

Toiminta-ajatus:

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.
Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja
ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.
Jokaista lasta autetaan kiipeämään sille vuorelle, johon hänellä on mahdollisuus.