Päiväkoti Tuulimylly

Lepaantie 109  
14610 Lepaa

Ryhmät:
Myllyoravat / 050 561 9818
Tuuliviiri / 050 344 1835


Toiminta-ajatus:

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.
Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja
ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.
Jokaista lasta autetaan kiipeämään sille vuorelle, johon hänellä on mahdollisuus.