Päiväkoti Tiitiäinen/Viiriäinen

Honkatie 4            
13720 Parola


Ryhmät:
Haitulat / 050 509 0331
Taaperot / 050 563 1308
Viikarit / 050 509 0340
Hapsiaiset / 050 509 0330
Hurpulat / 050 344 1831
Vekarat / 050 509 0339
Hippuset / 050 500 6911
Hilperit / 050 509 0332
Tenavat / 050 500 6944


Toiminta-ajatus:

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.
Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja
ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.
Jokaista lasta autetaan kiipeämään sille vuorelle, johon hänellä on mahdollisuus.