Päiväkoti Marjahattu

Merventie 10 
13720 Parola


Ryhmät:

Hillahuppuset / 050 414 8405
Mustikkamyssyt / 050 414 8412
Puolukkapipot / 050 414 8406
Lakkalakit / 050 414 8407
Pihlajanmarjat / 050 500 6988
Metsämarjat (metsäeskari) / 050 576 5167


Toiminta-ajatus:

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.
Jok
aisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja
ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.
Jokaista lasta autetaan kiipeämään sille vuorelle, johon hänellä on mahdollisuus.